Ba từ trong hôn nhân có sức mạnh hơn nhiều 'Anh yêu em'

Hôn nhân là đi cùng nhau đến tuổi già. Để có thể vượt qua năm tháng, chính câu nói đơn giản mà chúng ta không nghĩ tới: Có anh/em ở đây rồi mới thực sự có sức mạnh.

Báo gia đình