Cafe sáng: Dọn rác trên mạng và trong lòng mình

Tôi nghĩ về việc vì sao tôi cứ tiếp tục đón nhận những túi rác thêm làm gì khi mà mình vẫn chưa dọn xong đống rác trong lòng mình.