Hai vợ chồng như người xa lạ vi chồng yêu điện thoại hơn cả vợ

Sau khi tan sở, chồng thường vùi đầu vào điện thoại để chơi game, xử lý công việc riêng. Chúng tôi như hai kẻ xa lạ sống cùng mái nhà.

Báo gia đình