Trước ngày cưới vô tình nghe anh nói chuyện điện thoại, tôi run bắn người, vội vàng hủy hôn

Ngày tháng cưới hỏi thì em phải chịu thiệt chấp nhận ngày mà bố mẹ anh đã định sẵn với nhà cô ta, vì gấp quá nếu đổi ngày sẽ gây điều tiếng không hay, em hiểu

Eva