Dù biết là sai nhưng người đàn ông chỉ vì thể diện thà chịu mất tiền chứ không chịu thừa nhận sai lầm.