Tham gia tập 252 chương trình Hẹn ăn trưa, chàng trai tên Đặng Ái Quốc (24 tuổi, Bình Định) khiến MC Cát Tường vô cùng bối rối khi được ghép cặp với cô gái tên Nguyễn Thị Kim Ngọc (25 tuổi, Đồng Nai).

Tham gia tập 252 chương trình Hẹn ăn trưa, chàng trai tên Đặng Ái Quốc (24 tuổi, Bình Định) khiến MC Cát Tường vô cùng bối rối khi được ghép cặp với cô gái tên Nguyễn Thị Kim Ngọc (25 tuổi, Đồng Nai).