Qua kiểm tra, rà soát, cơ quan chức năng phát hiện 54 tổ chức, cá nhân tại tỉnh Thanh Hóa đang kinh doanh xăng, dầu không phép.

Theo số liệu từ Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa cho thấy, qua kiểm tra, rà soát toàn tỉnh Thanh Hóa có 54 tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu trái phép (bao gồm cả cửa hàng bán lẻ xăng dầu chưa được Sở Công Thương cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu).

Cụ thể, các địa phương còn tồn tại tình trạng kinh doanh xăng dầu không phép gồm: huyện Hậu Lộc (6 tổ chức, cá nhân); huyện Hoằng Hóa ( 28 tổ chức, cá nhân); TP. Sầm Sơn (9 tổ chức, cá nhân); huyện Thiệu Hóa (7 tổ chức, cá nhân) và huyện Quảng Xương (3 tổ chức, cá nhân nhưng hiện đã ngừng kinh doanh)...

Một cửa hàng xăng dầu trái phép vừa bị xử phạt 30 triệu đồng tại huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa

Trong số đó, huyện Hoằng Hóa là địa phương có tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu trái phép nhiều nhất (28 tổ chức, cá nhân). Hầu hết, các trường hợp vi phạm chủ yếu là kinh doanh xăng dầu qua cột bơm di động, cột bơm mini và cột dầu ven biển.

Tính đến này 20/5/2019, toàn tỉnh Thanh Hóa có 527 cửa hàng bán lẻ xăng dầu đang hoạt động, được đầu tư, xây dựng theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, đã được Sở Công thương Thanh Hóa cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

Để xử lý dứt điểm tình trạng kinh doanh xăng, dầu trái phép, trong thời gian tới, Sở Công Thương sẽ tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện thị, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về kinh doanh xăng dầu nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân trên địa bàn; tổ chức ký cam kết dừng hoạt động kinh doanh xăng, dầu trái phép đối với các thương nhân vi phạm; vận động các tổ chức, cá nhân vi phạm tự tháo dỡ các cột bơm xăng, dầu kinh doanh trái phép, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp chống đối, không chấp hành quy định của pháp luật.

 Lương Thị