Người đàn ông liều mạng bám lấy khung cửa sổ đoàn tàu đang di chuyển rồi rơi xuống đường ray. Ngay sau đó, anh ta vẫn bình tĩnh ngồi dậy vẫy tay chào mọi người.

Người đàn ông liều mạng bám lấy khung cửa sổ đoàn tàu đang di chuyển rồi rơi xuống đường ray. Ngay sau đó, anh ta vẫn bình tĩnh ngồi dậy vẫy tay chào mọi người.