Hàng loạt chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 8/2021

Thay đổi quy định về nâng bậc lương đối với công chức; Áp dụng khung giá nước sạch sinh hoạt mới… là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 8/2021.

24h