Nước sinh hoạt ở Đà Nẵng có vị lợ và nhiều cặn bẩn

Từ này 10/2 đến nay, người dân thành phố Đà Nẵng phải sử dụng nước sinh hoạt có vị lợ, một số nơi nước còn có cặn bẩn.

Vov