Trải lòng đêm muộn: Vì anh cần cô ấy
Anh đã quá vội vàng khi chọn ra đi để làm cho cuộc sống của mình trở nên hoàn mỹ ngay lập tức, thay vì chờ đợi một phép màu đến muộn.

Đời Sống Pháp Luật