Chưa xác định được nguyên nhân công nhân điện lực tử vong trên cột điện ở Hòa Bình

Theo Phó Giám Đốc Công ty Điện Lực Hòa Bình, hiện tại các cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được nguyên dẫn tới công nhân điện lực tử vong bất thường trên cột điện.

Đời Sống Pháp LuậtKỳ nghỉ hè trên cát

Người Lao Động