StrikeShield có bảo vệ được xe tăng Mỹ

Để tăng cường khả năng phòng vệ cho xe tăng thiết giáp, giảm phụ thuộc vào nước ngoài, Mỹ chuẩn bị khởi động chương trình hệ thống APS nội địa StrikeShield.

Báo đất Việt