Kỷ luật hàng loạt cán bộ liên quan đến sai phạm tại dự án thủy điện Đắkđrinh

Liên quan đến những sai phạm tại dự án thủy điện Đắkđrinh Quảng Ngãi, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi quyết định kỷ luật hàng loạt cán bộ.

An ninh tiền tệ