Những tình huống thoát hiểm thần kỳ chỉ trong gang tấc khiến cho bao người phải thót tim giật mình.

Mải sống ảo tí nữa nhận quả đắng.May mắn nhanh chân thoát nạn kịp lúc.Ra đường phải chú ý nhìn trước ngó sau chứ.May mắn cột điện cứu thoát một mạng.Tình huống khiến bao người phải thót tim.