Chùa Lá (Gò Vấp) suốt 10 năm qua mở lớp dạy tiếng Anh, Hoa, Hàn, Nhật, Pháp, Đức miễn phí cho người nghèo ở nhiều lứa tuổi.