Tính năng kỹ chiến thuật của tổ hợp tên lửa - pháo phòng không Pantsir-SM