Trang US News đã bầu chọn ra danh sách những mẫu xe SUV 3 hàng ghế tốt nhất năm 2020 dựa trên nhiều tiêu chí đánh giá khác nhau.

1. Ford Expedition 2020 (giá khởi điểm: 52.810 USD, điểm tổng thể: 8,4/10) 2. Kia Telluride 2020 (giá khởi điểm: 31.690 USD, điểm tổng thể: 8,4/10) 3. Hyundai Palisade 2020 (giá khởi điểm: 31.775 USD, điểm tổng thể: 8,4/10) 4. Mazda CX-9 2020 (giá khởi điểm: 33.890 USD, điểm tổng thể: 8,3/10) 5. Toyota Highlander Hybrid 2020 (giá khởi điểm: 38.200 USD, điểm tổng thể: 8.1/10) 6. Kia Sorento 2020 (giá khởi điểm: 26.690 USD, điểm tổng thể: 8.1/10) 7. Dodge Durango 2020 (giá khởi điểm: 30.495 USD, điểm tổng thể: 8.1/10) 8. Chevrolet Tahoe 2020 (giá khởi điểm: 49.000 USD, điểm tổng thể: 8/10) 9. Chevrolet Traverse 2020 (giá khởi điểm: 29.800 USD, điểm tổng thể: 8/10) 10. Honda Pilot 2020 (giá khởi điểm: 31.550 USD, điểm tổng thể: 8/10)