Với tốc độ tối đa tới 332 km/h, ma vương tốc độ Ninja H2R chính là mẫu mô tô nhanh nhất mà hãng Kawasaki từng sản xuất trong lịch sử của hãng.

1. Kawasaki Ninja H2R (vận tốc tối đa: 332 km/h) 2. Kawasaki Ninja ZX-14R 2012 (vận tốc tối đa: 330 km/h) 3. Kawasaki Ninja ZX-10R 2020 (vận tốc tối đa: 301 km/h) 4. Kawasaki Ninja ZX-12R (vận tốc tối đa: 301 km/h) 5. Kawasaki Ninja ZX-10R 2004 (vận tốc tối đa: 296 km/h) 6. Kawasaki Ninja ZX-11 2001 (vận tốc tối đa: 283 km/h) 7. Kawasaki Ninja ZX-6R 636 2006 (vận tốc tối đa: 274 km/h) 8. Kawasaki ZZR1200 2004 (vận tốc tối đa: 270 km/h) 9. Kawasaki Tomcat ZX-10 1988 (vận tốc tối đa: 266 km/h) 10. Kawasaki Z1000 2004 (vận tốc tối đa: 249 km/h)