Chiều 4/5, Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM đã có văn bản số 1403 gửi các phòng nghiệp vụ, BHXH các quận huyện, Bưu điện TP.HCM về phương án chi lương hưu, trợ cấp BHXH qua bưu điện trong thời gian phòng chống dịch bệnh.

Theo đó, thực hiện Công văn số 1135/BHXH-TCKT ngày 29/4/2021 của BHXH Việt Nam về chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19, BHXH TP.HCM hướng dẫn công tác chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 5, 6/2021 trong một kỳ chi trả.

Người lao động hưu trí được chi trả lương hưu tại điểm chi trả lương hưu Trà Vinh

Cụ thể, việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 5, 6/2021 hoàn thành trước ngày 20/5/2021.Về Chi qua tài khoản ATM, Bưu điện TP.HCM thực hiện chuyển tiền lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 5/2021 vào tài khoản người hưởng trong ngày 4/5/2021. Lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 6/2021 sẽ được chuyển vào tài khoản người hưởng trong ngày 5, 6/5/2021.

Chi bổ sung đối với trường hợp người hưởng đăng ký hồ sơ hưởng với BHXH Thành phố sau đợt chi trả tháng 5/2021 (nộp hồ sơ từ ngày 25/4/2021 đến 18/5/2021), chuyển tiền vào ngày 19/5/2021.

Đối với chi bằng hình thức tiền mặt: Tổ chức chi lương tháng 5, 6/2021 vào cùng một thời gian chi trả. Thực hiện từ ngày 4-10/5/2021 kể cả thứ Bảy, tổ chức chi trả tại tất cả các điểm chi trả.

Từ ngày 11-19/5/2021, tiếp tục chi trả tại các điểm chi của Bưu điện trung tâm theo quy định hiện hành của BHXH Việt Nam và Hợp đồng chi trả và quản lý người hưởng của BHXH Thành phố, Bưu điện.

Đối với người hưởng chưa kịp nhận trong kỳ chi trả, Bưu điện tiếp tục chi trả từ ngày 20/5/2021 đến hết ngày 22/6/2021 tại các điểm chi của Bưu điện trung tâm.

Bưu điện quyết toán chi lương hưu tháng 5 và tháng 6/2021 với BHXH thành phố Thủ Đức và các quận, huyện chậm nhất 12 giờ ngày 23/6/2021; BHXH thành phố Thủ Đức và các quận, huyện gửi báo cáo tăng giảm tháng 6/2021 chậm nhất 12 giờ ngày 25/6/2021. Ngày 29/6/2021, BHXH Thành phố sẽ chuyển danh sách chi lương tháng 7/2021 cho Bưu điện.

Hoài Thương