Cùng thử sức xem bạn làm đúng bao nhiêu câu nhé! - Báo Giao Thông

1

Đâu là một động từ?

A. Mai

B. Đào

C. Hồng

D. Cúc