Chỉ vì cái tính thích nghịch ngợm của các cô nàng mà tự mang "tai họa" đến cho bản thân.

Thích khác người thì cái kết cũng phải khác biệt. Cái tội ra đường mải nhìn trai đây mà. Thể hiện không đúng chỗ là thế này đây. Phải biết cái gì vừa với sức của mình chứ. Ngã "sấp mặt" chỉ vì thích nghịch dại.