Không có sự hỗ trợ bầy đàn, sư tử khó có thể một mình săn được các con mồi lớn hơn chúng, đặc biệt là trâu rừng.

Trâu rừng nổi điên húc văng sư tử lên trời