Với những cập nhật phác đồ điều trị mới, trẻ em có thể được điều trị hiệu quả hơn khi không may nhiễm Covid-19 (nCoV).

Với những cập nhật phác đồ điều trị mới, trẻ em có thể được điều trị hiệu quả hơn khi không may nhiễm Covid-19 (nCoV).