Mặc dù đã rất cố gắng nhưng những vị "chúa sơn lâm" vẫn không thể quật ngã trâu rừng.

Việt Hương (T/h)