Dường như biết rõ không có cơ hội chiến thắng đàn sư tử nên con báo đã có hành động khôn ngoan, thoát được mối nguy hiểm một cách dễ dàng.

Nguồn: Kruger Sightings

Quỳnh Chi (T/h)