Khi nhận thấy linh cẩu nâu đi vào lãnh thổ của mình, con báo mẹ đã lao xuống tấn công với chiêu hiểm đánh vào mặt linh cẩu để đánh đuổi kẻ thù này nhằm bảo vệ đàn con nhỏ.

Thanh Tùng (T/h)