Đang thơ thẩn kiếm ăn, hươu cao cổ bị đàn sư tử đuổi bắt, cắn vào cổ. Bất ngờ thay, con hươu tung vó đá lật hàm sư tử đầu đàn rồi đạp ngã xuống đất rồi bỏ trốn ngoạn mục.

Nguồn video: Người Đưa Tin

Bạch Hiền (t/h)