Một con rắn vua đang lang thang tìm kiếm bữa ăn thì bất ngờ "buồn ngủ gặp chiếu manh", phía trước nó là một con rắn đuôi chuông.

Hoàng Yên (T/h)