Từng là "huyền thoại" cai quản một vùng rộng lớn đến 400km2, con sư tử đực Scarface tại Khu bảo tồn quốc gia Maasai Mara ở Nam Phi lúc về già đã phải khép nép tiếp cận cá sấu trẻ tuổi để giành lấy bữa ăn từ xác của một con hà mã. Trước thái độ hung dữ của cá sấu, "vị vua già" quyết định không mạo hiểm tấn công kẻ thù mà nằm chờ đợi trong khoảng cách an toàn.