Đoạn video cho thấy bầy linh cẩu nhỏ bé nhưng không hề giun sợ trước đàn sư tử. Chúng lao vào tấn công quyết liệt khiến kẻ thủ phải bỏ chạy.

Kiều Trang (T/h)