Vẫn là thông qua các ứng dụng mạng xã hội, không ít thanh niên tự nguyện mua bán đổi chác dâm tình, cũng không hiếm các em nhỏ tuổi bị các đối tượng "quỷ ấu dâm" lừa dụ.

Thủ đoạn dụ dỗ nạn nhân của "Quỷ ấu dâm"