Theo nội dung đoạn video, ngay khi giáp mặt với trăn vua, tê tê đã cuộn tròn cơ thể lại khiến con mồi không thể làm gì. Nhờ "chiêu độc" này mà tê tê đã an toàn trước kẻ thù nguy hiểm.