23 người trong nhóm 94 người đi bộ từ Long An đã về đến quê nhà.

Video: Gia Lai đón công dân đi bộ về quê từ Long An