Sau hơn 3 tháng bỏ chốt chặn, người dân khu vực bãi rác Nam Sơn lại căng bạt lập chốt chặn xe rác, thủ đô Hà Nội ngập ngụa rác trên đường. - Báo Giao Thông