Đang mải mê kiếm ăn, thỏ nâu trong lúc lơ là đã bị rắn đuôi chuông "khổng lồ" cắn nhát chí mạng. Chỉ vài phút sau con vật tội nghiệp đã phải bỏ mạng khi nọc độc ngấm vào cơ thể.

Nguồn: Jeremy DeWit

Bạch Hiền (t/h)