Nhiều chung cư Hà Nội thông báo cách ly tại nhà đối với người đến từ vùng dịch Covid-19, sinh hoạt của người dân vẫn bình thường