Đà Nẵng đã lắp đặt 143 camera giám sát giao thông ở 47 vị trí và nhờ những mắt thần” này, CSGT không phải xuống đường dừng xe vi phạm.

Điểm truyền đạo Tân Thiên Địa 'núp bóng' trung tâm ngoại ngữ tại Đà Nẵng

Tài xế ô tô biển xanh tát CSGT không có bằng lái vẫn được nhờ mang xe đi sửa