Đà Nẵng đã lắp đặt 143 camera giám sát giao thông ở 47 vị trí và nhờ những mắt thần” này, CSGT không phải xuống đường dừng xe vi phạm.