Mặc dù có nhiều nguy hiểm nhưng công việc này mang lại nguồn thu nhập rất lớn và thu hút rất nhiều ngư dân.