Dù sư tử cố gắng tổ chức tấn công lại nhưng sự đoàn kết đã giúp bầy trâu có được sức mạnh áp đảo và có thể đánh đuổi được cả đàn sư tử háu đói.

Cuối cùng thì những kẻ đi săn đã phải từ bỏ ý định của mình.