Hà mã đã dạy cho vua đồng cỏ một bài học khi xâm phạm lãnh thổ.

Trang Latest Sightings ngày 14/3 đăng tải một video ghi lại cảnh một con sư tử đực mắc kẹt trên một mỏm đá ở giữa sông Cá Sấu (Crocodile River), vườn quốc gia Kruger, Nam Phi. Ngay cạnh đó, một đàn hà mã đang theo dõi "nhất cử nhất động" của "vua đồng cỏ".

Video do hướng dẫn viên du lịch Steyn Jacobson ghi lại. 

Theo lời Jacobson, một số con hà mã tỏ ra kích động và từ từ lại gần mỏm đá. Sau đó, một con hà mã bất ngờ bước lên mỏm đá, tấn công con sư tử, buộc "vua đồng cỏ" phải nhảy xuống sông, bơi vào bờ.

Con sư tử đực, có thể đang cố vượt sông để tìm lãnh thổ riêng, không bị thương trong vụ việc, theo Latest Sightings.