Mặt cầu chỉ bằng với chiếc xe tải nhưng tài xế vẫn khéo léo chạy qua chiếc cầu treo lơ lửng giữa sông.