Bị rắn độc tóm được, con cóc phồng to cơ thể như một quả bóng để làm con rắn không thể nuốt được

Cự Giải (T/h)