Bất thần chuyển hướng, không cần quan sát những phương tiện nhỏ hơn đang đi cùng chiều, tài xế xe container đã khiến 1 người chết oan.