Video: Voi rừng bị 30 con sư tử tập kích, tuyệt vọng khi không thể thoát thân

Đàn sư tử tận dụng lợi thế, ngay lập tức nhắm vào những con voi nhỏ. Trước số lượng kẻ thù hùng hậu, con voi đơn độc không thể chống cự.

Đời Sống Pháp Luật