Bão Bebinca suy yếu nhưng vẫn tiếp tục gây mưa lớn :: Một thế giới - Thông tin trong tầm tay

Sáng 17.8, bão Bebinca suy yếu thành áp thấp nhiệt đới nhưng sẽ tiếp tục gây mưa lớn cho các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Một thế giới