Dòng sông màu đỏ dài 5 km ở Peru

Chịu ảnh hưởng của sự xói mòn đất từ sườn núi cầu vồng Palcoyo (Cusco, Peru), dòng sông Red River được nhuộm một màu đỏ, thu hút du khách tới tham quan.

Tiền Phong