Hàng nghìn con sứa hồng sâm nhuộm đỏ mặt biển Philippines

Hàng nghìn con sứa hồng sâm xuất hiện trở lại sau khi vắng bóng nhiều năm do hoạt động của con người ở ven biển.

Tiền Phong