Video: Báo đốm nhảy từ cây cao hơn 3 mét xuống nước giết chết cá sấu caiman rồi "xẻ thịt"

Đoạn video ghi lại hình ảnh báo đốm nhảy xuống từ cành cây cao hơn 3 mét và cắn trúng điểm yếu cá sấu caiman.

Đời Sống Pháp Luật