Video: Bị báo hoa mai cắn vào cổ họng, lợn bướu bất ngờ được linh cẩu cứu sống

Lợn bướu bị báo hoa mai cắn vào cổ họng và chuẩn bị mất mạng thì bất ngờ linh cẩu xuất hiện, cứu sống "kẻ thù".

Đời Sống Pháp Luật