Video: Mỹ đang nhân giống nhiều mã gen virus corona

Cách làm của Công ty công nghệ sinh học Twist Bioscience nhằm chia nhỏ bộ gen của corona chứ không tạo ra thêm virus mới.

Vtc News