3 tháng đầu năm, doanh thu Viettel Post đạt 5.158 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Phần lớn doanh thu đến từ việc bán thẻ cào, SIM điện thoại.

Tổng công ty CP Bưu chính Viettel (Viettel Post) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2021 với kết quả tăng trưởng ấn tượng so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, doanh thu thuần hợp nhất của Viettel Post trong 3 tháng đầu năm đạt 5.158 tỷ đồng, tăng gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Bán thẻ cào, SIM điện thoại, Viettel Post thu hàng nghìn tỷ đồng trong quý I/2021.

Đáng chú ý, doanh thu bán hàng tăng hơn 2,3 lần lên 3.550 tỷ đồng. Đại diện Viettel Post nhận định mức tăng mạnh của doanh thu bán hàng chủ yếu đến từ việc bắt đầu ghi nhận doanh thu bán thẻ cào, SIM điện thoại từ mạng lưới hơn 300.000 điểm bán nhận chuyển giao từ Viettel Telecom vào cuối quý I năm ngoái. Ngoài ra, doanh thu dịch vụ tăng 16% lên 1.608 tỷ đồng

3 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của Viettel Post đạt 136 tỷ, sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp, lãi sau thuế còn 109 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ.

Theo giải trình của Viettel Post, kết quả tăng trưởng lợi nhuận quý I/2021 đến từ các biện pháp tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động. Cụ thể, biên lợi nhuận gộp mảng dịch vụ đạt 11,2% trong quý I/2021, mặc dù giảm 1,2% so với cùng kỳ nhưng cao hơn so với mức 9,9% trong cả năm 2020. 

Năm 2021, Viettel Post đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 21.420 tỷ đồng, tăng trưởng 24% so với cùng kỳ năm 2020 và lợi nhuận sau thuế 496 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, với kết quả kinh doanh quý I, Viettel Post đạt 24% kế hoạch doanh thu và đạt 22% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, CEO Viettel Post Trần Trung Hưng cho biết năm nay, Viettel Post xác định là năm tối ưu hiệu quả hoạt động nên tốc độ tăng trưởng lợi nhuận sẽ cao hơn doanh thu. 

Một số kế biện pháp Viettel Post dự định triển khai năm 2021 bao gồm thành lập 360 bưu cục số, tận dụng kênh cửa hàng và điểm bán viễn thông cũng như nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin.